Result of Olsenbanden Junior På Rocker N Blueray

loading...
Olsenbanden og Dynamitt-Harry
Olsenbanden og Dynamitt-Harry
6.7
Olsenbanden og Dynamitt-Harry
6.7

En utenlandsk forbryterliga gjør et storstilt bankkupp. Mistanken faller på Olsenbanden. De redder seg unna, opptar jakten på de virkelige forbryterne og dermed er det hele i gang. Politiet er på jakt etter Olsenbanden, og de igjen er på jakt etter medlemmene i forbryterligaen.

Olsenbanden tar gull
Olsenbanden tar gull
7.0
Olsenbanden tar gull
7.0

Hele banden med Kjell, Benny og Egon i spissen er denne gangen på jakt etter en skatt fra krigens dager, gjemt bort i en millitærbunker. De er ikke alene om jakten, det er flere som kjenner skjulestedet: Profesjonelle revolverbanditter, froskemenn og en skraphandler. Samtidig har militæret mistanke om at det foregår noe på sperret område.

The Junior Olsen Gang Rocks It
The Junior Olsen Gang Rocks It
8.0
The Junior Olsen Gang Rocks It
8.0

The Gang form The Dynamites. After winning a talent competition they are told by manager Pop-Johansen that the band will be huge in the U.S. But is he only after their prize money?

Olsenbanden: Operasjon Egon
Olsenbanden: Operasjon Egon
6.8
Olsenbanden: Operasjon Egon
6.8

The prison has always been a good breeding ground for the perfect crime. The inmates learn from one another. This is also the case with Egon Olsen, leader of the Olsen Gang. While he was in the slammer, he planned how he would steal the fantastic golden figure Keizeroppzatsen (worth 12 million) which was previously owned by the German emperor, and is now on display in Oslo. The exhibition is heavily guarded with security systems, cameras and Inspector Hermansen. Yet somehow the Olsen-Gang manages to steal the figure, but Hermansen is on their trail.

The Olsen Gang
The Olsen Gang
6.9
The Olsen Gang
6.9

The first of 14 Olsen Gang films presents us with Egon Olsen, head of the gang, and his friends Benny and Kjeld, who want to become the best known gang in Denmark and eventually Europe by stealing a famous Bavarian work of art currently displayed in a Copenhagen museum. Although Egon's plan works out fine, there is only trouble ahead for the little gang.

Olsenbanden og Dynamitt-Harry går amok
Olsenbanden og Dynamitt-Harry går amok
6.5
Olsenbanden og Dynamitt-Harry går amok
6.5

Det er de store overraskelsene som får latteren til å runge, derfor røpes ikke handlingen her! Men at det er en ny vri på sakene, det kan vi ihvertfall røpe. Kuppet - det riktig store - det endelige kuppet - kuppet over alle kupp - vil gi 6 millioner i svarte penger. Og hvem kjenner til dette? Egon Olsen og Politiet.

Olsenbanden for full musikk
Olsenbanden for full musikk
6.8
Olsenbanden for full musikk
6.8

Egon, Kjell og Benny, også kalt Olsenbanden, vikler seg inn i den ene farefylte situasjonen etter den andre - fra nifse opplevelser i middelalderkjellere hvor gjenferd går igjen til tidenes kupp i Nationaltheateret under det danske gjestespiller "Elverhøj".

Olsenbanden og Data-Harry sprenger verdensbanken
Olsenbanden og Data-Harry sprenger verdensbanken
5.9
Olsenbanden og Data-Harry sprenger verdensbanken
5.9

Egon er atter bak murene. Og atter fødes en ny plan. En korrupt diplomat har på ulovlig vis ervervet seg 10 millioner dollar på salg av subsidiert fjellsmør til utlandet. Disse pengene skal "vaskes rene" i den norske avdelingen av Verdensbanken. Egon regner med å få kloa i dem før de når dit.

The Junior Olsen Gang and the Silver Mine Mystery
The Junior Olsen Gang and the Silver Mine Mystery
4.5
The Junior Olsen Gang and the Silver Mine Mystery
4.5

Hearing about the Kings Jewels hidden deep in a silver mine, the Junior Olsen Gang embark on a thrilling hunt to prevent the Jewels from landing in the wrong hands.

Olsenbanden og Dynamitt-Harry på sporet
Olsenbanden og Dynamitt-Harry på sporet
6.5
Olsenbanden og Dynamitt-Harry på sporet
6.5

Etter atter en tid på "Botsen" har Egon en genial plan klar. Med sin store forkjærlighet for timing og tilrettelegging retter han denne gangen blikket mot en av landets mest velsmurte og solide institusjoner: NSB. Egons frastjålte millioner er nemlig byttet inn i gullbarrer av noen multinasjonale slyngler, og barrene må fraktes med tog. Det kan ikke beskrives, det må ses!

The Junior Olsen Gang Goes Submarine
The Junior Olsen Gang Goes Submarine
5.0
The Junior Olsen Gang Goes Submarine
5.0

On the orphanage Lykkebo, Egon sits and wants a real family - a mother and a father like Kjell has. The rich couple Gyldenløwe picks out 5 boys they consider adopting, but with a little sabotage Egon himself get picked. Suddely Egon is the rich son with a swimming pool and a big house. What Egon don't know is that Gyldenløwe has exchanged a million dollars for all the papers on Egon Olsen.

Olsenbanden møter Kongen og Knekten
Olsenbanden møter Kongen og Knekten
7.3
Olsenbanden møter Kongen og Knekten
7.3

Egon, Kjell og Benny har gått under jorden, men da Kongen og Knekten utfordret dem måtte de slå til Igjen dreier det seg om store penger: 4 millioner i lett omsettlig mynt, nemlig moms-penger! I løpet av kort tid er de impliserte i tur og orden millionærer og raka fant en rekke ganger, For hva gjør man når man har 4 millioner mellom hendene? Man kan gjøre som Egon Olsen - eller som Kongen. De to har nemlig svært så forskjellige syn på hvordan en millionær skal oppføre seg.

The Junior Olsen Gang and the Master Thief
The Junior Olsen Gang and the Master Thief
6.0
The Junior Olsen Gang and the Master Thief
6.0

Follows the Junior Olsen Gang as they hunt down missing tax money stolen from a bank in 1835.

Olsenbanden og Dynamitt-Harry mot nye høyder
Olsenbanden og Dynamitt-Harry mot nye høyder
7.0
Olsenbanden og Dynamitt-Harry mot nye høyder
7.0

Snipp snapp snute - så var oljeeventyret ute. Ja, så forferdelig kunne det ha gått dersom ikke Olsenbanden hadde opptrådt på arenaen. En tidligere høyt betrodd medarbeider i Oljedirektoratet, nå finansmegler Brock-Larsen, er på jakt etter en mikrofilm inneholdende opplysninger om nye oljeforekomster i Nordsjøen. Disse vil han selge til et tysk storkonsern for 100 millioner D-mark. Egon kjenner til saken, og etter mange viderverdigheter kommer han i besittelse av filmen.

The Junior Olsen Gang at the Circus
The Junior Olsen Gang at the Circus
6.3
The Junior Olsen Gang at the Circus
6.3

Rock'n'Roll and bananas has arrived the country, and Egon has found out about sabotage plans about a circus, in order to take it over.

The Olsen Gang in a Fix
The Olsen Gang in a Fix
6.3
The Olsen Gang in a Fix
6.3

A good looking female social welfare worker makes Egon Olsen forget about crimes for some time, but when an American gangster breaks into a local bank and the police think its Egon's work, he has to get back to work to prove he's innocent.

The Olsen Gang Sees Red
The Olsen Gang Sees Red
7.6
The Olsen Gang Sees Red
7.6

Egon and the gang are hired to stage a robbery of an antique Chinese vase for an economically challenged baron. Naturally they fooled, which infuriates Egon. The gang tries to get back at the baron by switching the vase with a cheap Hong Kong copy. One attempt is made during the barons hunting party, where Egon ends up being bricked up in the catacombs. In another attempt, the gang has to coordinate breaking through several walls at The Royal Theater in Copenhagen with the "Elverhøj" overture.

Olsen Gang Junior
Olsen Gang Junior
6.5
Olsen Gang Junior
6.5

In 1958, a young Egon Olsen tries to escape from the orphanage by being adopted by a rich couple - but his new "parents" are rocket scientists who want to shoot him into space.

Men Olsenbanden var ikke død!
Men Olsenbanden var ikke død!
6.5
Men Olsenbanden var ikke død!
6.5

Hvordan gikk det egentlig med Egon, Benny og Kjell i Olsenbanden, som i siste film dro sydover med kofferten full av panger? Svaret får vi nå!

Olsenbanden gir seg aldri!
Olsenbanden gir seg aldri!
7.0
Olsenbanden gir seg aldri!
7.0

Kontanter er snart avlegs med det inflasjonstempoet vi har i dag... bedre med verdipapirer og fast eiendom! Disse tanker har også Olsenbanden gjort seg - og de tenker stort!